Atgal

Naujienos

2015-08-28 Garso ir energinio naudingumo klasės


Pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003, visi pastatai Lietuvoje yra skirstomi į 5 garso klases. Vidaus ir išorės aplinkos garso klasė B daugiabučiame name A Palangos Šilo teritorijoje užtikrina geriausią ir aukščiausią šiuo metu akustinį komforto lygį ir sąlygas gyventi.

Energinio naudingumo atžvilgiu, visi pastatai Lietuvoje skirstomi į 9 klases. Energinio naudingumo klasė B daugiabučiame name A Palangos Šilo teritorijoje užtikrina, kad pastatas vartoja mažai energijos.